یوپی اس های سه فاز

 

این یو پی اس ها با بیش از 98% راندمان قادرند انواع مصرف کننده های تک فاز و سه فاز را با طول عمر (MTBF) بیش از 250000 ساعت و مطابق با تمامی موازین استاندارد جهانی IEC62040-3 و استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI7027-3 تغذیه نمایند. 

  

انواع یوپی اس های سه فاز ساخت شرکت اپیکو به شرح ذیل می باشد:

APCO-30kva_big APCO-30kva_big APCO-30kva_big
یوپی اس 20 KVA یوپی اس 10 KVA با جریان راه اندازی بالا

یوپی اس 10  KVA

  APCO-30kva_big APCO-30kva_big
  یوپی اس 30 KVA یوپی اس 20 KVA با جریان راه اندازی بالا

 

بالای صفحه  نسخه چاپی